ارسال اس ام اس - پنل پیامک

بازگشت به صفحه اصلی

اس ام اس تبریک ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه(س)

 

__________________________________________________________________________________

 

 

عشق علی امروز چه منجلی است / امروز زهرا مهمان دل علی است

 

دل علی، امروز عرشی تر از همیشه است / امروز علی عاشق تر از همیشه است . . .

 

سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه(س) مبارک

______________________________

 

چشمی ندیده در زمین در هر زمان مانندشان

 

خورشید و مه تبریک گو بر وصلت و پیوندشان

 

شادی زهرا و علی پیداست از لبخندشان

 

لبخندشان دارد نشان از خاطر خرسندشان . . .

______________________________

 

امشب صدف، بر گوهری ، یک بحر گوهر می دهد

 

یک گوهر اما از دو عالم پر بهاتر می دهد

 

تبریک گو بر مصطفی جبریل از دادار شد

 

زهرا امانت باشد و حیدر امانت دار شد . . .

______________________________

 

ای ساقی کوثر کنار خود بهشتی رو ببین / قامت قیامت را نگر طوبا ببین مینو ببین

 

هر چند ماهِ رُخ عیان امشب به تو آسان کند / روزی رسد کز چشم تو رُخسار خود پنهان کند . . .

______________________________

 

امشب علی در خانه خود شمع محفل می برد

 

کشتی عصمت ، نا خدا را سوی ساحل می برد

 

مشکل گشای عالمی، حل مسائل می برد

 

انسان کامل را ببین ، با خود مکمل می برد . . .

______________________________

 

امشب خدا لطف نهان خود هویدا میکند

 

امشب تفاخر فرش بس بر عرش أعلا میکند

 

امشب دو تا را جفت هم ، از صنع یکتا میکند

 

یعنی علی ماهِ رخ زهرا تماشا میکند . . .

______________________________

 

در دست اسرافیل بین ، صورش شده ساز و دُهُل

 

با نور، دعوتنامه بفرستاده هادیّ سُبُل

 

امضا ، ز ختم المرسلین ؛ گیرندگان ، خیل رُسل

 

هرکس که آید همرهش نی دسته گل ؛ یک باغ گل . . .

______________________________

 

خوان کرم مخلوق را دعوت به مهمانی کند / صد نعمت از رحمت خدا بر خلق ارزانی کند

 

کرّوبیان در هلهله، قدوسیان در همهمه / عیسی به دنبال علی، مریم کنار فاطمه . . .

______________________________

 

امشب به روی مرتضی ، لب های زهرا خنده کرد

 

آن دل گر از غم مرده بود، از خنده ی خود زنده کرد . . .

______________________________

 

عقد علی و فاطمه در آسمان بسته شد

 

در آسمان بسته شد در کهکشان ها بسته شد

 

زین نرگس و سوسن دگر چشم و زبان بسته شد

 

راه یقین ها باز شد ، پای گمان ها بسته شد . . .

______________________________

 

بزمی که حق آراسته الحق تماشایی بُوَد

 

جبریل مأمورست و فکر مجلس آرایی بود

 

میکال از عرش آمده گرم پذیرایی بود

 

چشم کواکب خیره گر از چرخ مینایی بود . . .

______________________________

 

امشب زشادی هر وجودی خویش را گم کند

 

گردون تماشای زمین با چشم اَنجُم می کند

 

امشب که گاه شادی بی حدّ و بی اندازه شد

 

با دست جانان دفتر عشق علی ، شیرازه شد . . .

______________________________

 

 یک مرد وزن مکمل هم در کنار هم

 

آیــینه وار هـــردو یشان بیـــقرار هم

 

مـعنای اصـلی لغـت خـانـواده انـــد

 

مست نگاه یکدلی و می گسار هم . . .