استفاده از بانک مشاغل و اصناف و ارسال هدفمند پیامک یکی از دغدغه های هر کاربر پیامکی می باشد .
هم اکنون اغلب سامانه های پیامکی از بانک های مشاغل مختلف  و شماره های که مربوط به کدپستی و یا جنسیت و یا پیش شماره برخوردار می باشد برخوردار می باشند.
اما چقدر این بانکهای شماره موبایل معتبر می باشند؟
شماره موبایلهای مربوط به کدپستی همراه اول در تمام پنل های اس ام اس  مربوط به سال ۱۳۹۰ می باشد و بعد از آن هیچ آپدیتی صورت نگرفته است .

منظور از ارسال اس ام اس  بر اساس کدپستی – آدرسی و کدپستی می باشد که فرد در زمان خرید شماره موبایل خود داده است و با توجه به اینکه بانک شماره موبایل مربوط به سال ۹۰ می باشد امکان تغییر تعدادی از آدرس و شماره می باشد بنابراین درصد صحیح بودن این بانک در حال حاضر ۵۰% پیش بینی شده است.
شماره موبایل های مربوط به  کدپستی ایرانسل مربوط به سال ۱۳۹۲ می باشد اما با توجه با اینکه ایرانسل بر روی هر خطی یک خط هدیه داده درصد ارسال به این شماره ایرانسل بر اساس کدپستی ۳۵% درصد پیش بینی می گردد.
ارسال بر اساس مشاغل و بانک اصناف این شماره ها از اتحادیه ها و برخی سایتها نیازمندیها تهیه می گردد و درصد صحیح بودن آنها ۴۰% پیش بینی میشود .
ارسال بر اساس جنسیت و سن بندی طبق تحقیقات انجام شده از سوی همراه اول اینطور اطلاعاتی در اختیار سامانه ها قرار نگرفته و هیچ منبع مطمئنی جهت تایید این دیتا وجود ندارد .
ارسال پیامک بر اساس پیشماره به طور مثال به شماره های ۰۹۱۲۱۱۱ یعنی اینکه به تمام شماره های که ۷ رقم ابتدای آنها ۰۹۱۲۱۱۱ می باشد ارسال انجام شود توجه داشته باشید برخی این شماره ها در اکسل به ترتیب می سازند . این اشتباه بزرگی می باشد درست است هر پیش شماره ای ۹۹۹۹ عدد شماره تشکیل می دهد اما مخابرات تمام ۹۹۹۹ شماره را ثبت نمی نماید و از هر پیش شماره ای تعدادی اصلا در مخابرات ثبت نگردیده .

بنابراین برای این روش حتما از سیستم بالک اپراتورها استفاده نمایید .

ارسال پیامک بر اساس استان و شهر در این روش شما استان و شهر خود را تعیین می نمایید تعیین درصد صحیح بودن این روش ۷۰% پیش بینی شده است .