‎روزانه شاهد تعدادی اس ام اس هستید که در آن اعلام شده جهت آشنایی با خواص میوه ها و یا فال حافظ و یا طالع بینی و یا اطلاع از قیمتهای دلار و … عدد یک را به همین شماره پیامک نمایید هزینه دریافت هر اس ام اس ۱۰۰ تومان .

‎زمانی که شما عدد ۱ را جهت تایید پیامک ارسال می نمایید هر پیامکی که از آن شماره دریافت می کنید مبلغ ۱۰۰ تومان از شارژ و اعتبار شما کسر شده و یا بر روی قبض شما محاسبه می گردد ‎در اینگونه اس ام اس ها و یا ارزش افزوده هزینه اس ام اس به عهده دریافت کننده پیامک می باشد و هزینه از اعتبار و شارژ مشترک کسر و یا بر روی قبض مشترک محاسبه می شود ‎قبل از اینکه شبکه های اجتماعی به وجود آید افرادی که در این زمینه فعالیت داشتند درآمد فوق العاده ای داشت اما با گذشت زمان و مشخص شدن هزینه های و افزایش صورتحساب ها در قبض شکایات زیادی به به خاطر اینگونه پیام ها به مخابرات شد

‎طریقه کار با این سیستم به این شکل بود که فردی که دارای محتوای ارزشی بود به اپراتور مراجعه می نمود و با دادن محتوا خود و تایید مخابرات با یکد یگر به توافق می رسید که بابت هر پیام ۱۰۰ یا ۵۰ یا ۳۰ تومن از دریافت کننده پیام کسر شود سود تهیه کننده محتوا ۱۰ درصد از مبالغ فوق و مابقی برای مخابرات است ‎اما با شکل گیری شبکه های اجتماعی و انتشار محتوا ها با ویدیو و عکس و مدیا به صورت رایگان دیگر کسی حاضر به پرداخت هزینه بایت دریافت پیامک با محتوای ارزشی نمی باشد