تفاوت میان اس ام اس تبلیغاتی و خدماتی در محتوا و جامعه هدف آنهاست در اس ام اس تبلیغاتی محتوا تبلیغاتی و برای تبلیغ کالا و محصولی ارسال صورت می گردد همانند تبلیغ آژانس های هواپیمایی اما در اس ام اس خدماتی محتوا بر اساس خدمت و درخواست فرد است به طور مثال ارسال پیام برداشت وجه از حساب و یا پیام های همانند کنسلی جلسه و کلاس درسی و یادآوری تمدید بیمه …

از دیگر تفاوتها جامعه هدف و مخاطبین می باشد :

در اس ام اس های تبلیغاتی مخاطبین بر اسال مناطق و دیتا بیس های مختلف انتخاب می شود اما در ارسال پیام های خدماتی به درخواست مخاطب پیام برای آنها ارسال می گردد.

هم اکنون با شکایات فراوانی که از سوی دریافت کنندگان پیامک تبلیغاتی به اپراتورها جهت ارسال پیامک تبلیغاتی صورت گرفته مخابرات امکانی فراهم آورده تا آن عده از کسانی که تمایل به دریافت پیام و یا اس ام اس تبلیغاتی ندارند با ارسال کدی دریافت پیامک تبلیغاتی خود را مسدود نمایند اما زمانی که دریافت پیامک تبلیغاتی کاربر مسدود می شود بسیاری از پیام های ارزشمند خدماتی را از برخی از موسسات و ارگانها دریافت نمی کنند چرا که موسسه مورد نظر می بایستی تعهد نامه ای مبنی بر خدماتی بودن پنل اس ام اس خود برای اپراتور ارسال نمایند تا سامانه پیامکی موسسه و یا شرکت و فروشگاه قادر به ارسال پیام خدماتی به شماره های مسدود تبلیغاتی باشد اما بسیاری از این موسسه ها و شرکتها نامه و تعهد نامه خود را برای اپراتور همراه اول ارسال ننموده ان به همین دلیل قادر به ارسال پیامک خدماتی به شماره های مسدود دریافت پیامک نمی باشند

با توجه به اهمیت اس ام اس در تبلیغات از نظر سرعت و هزینه و تاثیر گذاری آن بسیاری از افراد به تعهدنامه های خود جهت استفاده خدماتی پایبند نبوده و به جای اینکه از سامانه خود جهت ارسال پیام خدماتی استفاده نمایند اس ام اس تبلیغاتی ارسال نموده ان و همین امر باعث شد تا مخابرات در دفعات مختلف بسیاری از سامانه های پیامکی را از حالت خدماتی خارج و یا مسدود نماید که در این میان خشک و تر با هم سوختند اما با تمام این راهکارها پیام های تبلیغاتی باز در حال ارسال هستند و چیزی هم از شکایات به اپراتورها کاسته نشده است

پس از اینکه بسیاری از سامانه های که اس ام اس ها تبلیغاتی ارسال می نمودن مسدود شدن ارسال کنند گان پیام های تبلیغاتی به ارسال از سیم کارت روی آوردن چون که پیام های که از شماره خط موبایل ارسال می شوند به تمام خطوط ارسال می شوند حتی آنهایکه دریافت پیام تبلیغاتی خود را مسدود نموده ان در این روش اپلیکیشنی بر روی موبایل فرد نصب می شود که امکان ارسال اس ام اس را از خط و سیم کارت موبایل فراهم می آورد