استفاده از بانک مشاغل و اصناف و ارسال هدفمند پیامک یکی از دغدقه های هر کاربر پیامکی می باشد .

هم اکنون اقلب سامانه های پیامکی از بانک های مشاغل مختلف  و شماره های که مربوط به کدپستی و یا جنسیت و یا پیش شماره برخوردار می باشد برخوردار می باشند. 
اما چقدر این بانکهای شماره موبایل معتبر می باشند؟

شماره موبایلهای مربوط به کدپستی همراه اول در تمام پنل های اس ام اس  مربوط به سال 1390 می باشد و بعد از آن هیچ آپدیتی صورت نگرفته است . 

منظور از ارسال اس ام اس  بر اساس کدپستی – آدرسی و کدپستی می باشد که فرد در زمان خرید شماره موبایل خود داده است و با توجه به اینکه بانک شماره موبایل مربوط به سال 90 می باشد امکان تغییر تعدادی از آدرس و شماره می باشد بنابراین درصد صحیح بودن این بانک در حال حاضر 50% پیش بینی شده است.

شماره موبایل های مربوط به  کدپستی ایرانسل مربوط به سال 1392 می باشد اما با توجه با اینکه ایرانسل بر روی هر خطی یک خط هدیه داده درصد ارسال به این شماره ایرانسل بر اساس کدپستی 35% درصد پیش بینی می گردد .

ارسال بر اساس مشاغل و بانک اصناف این شماره ها از اتحادیه ها و برخی سایتها نیازمندیها تهیه می گردد و درصد صحیح بودن آنها 40% پیش بینی میشود .

ارسال بر اساس جنسیت و سن بندی طبق تحقیقات انجام شده از سوی همراه اول اینطور اطلاعاتی در اختیار سامانه ها قرار نگرفته و هیچ منبع مطمئنی جهت تایید این دیتا وجود ندارد .

ارسال بر اساس پیشماره به طور مثال به شماره های 0912111 یعنی اینکه به تمام شماره های که 7 رقم ابتدای آنها 0912111 می باشد ارسال انجام شود توجه داشته باشید برخی این شماره ها در اکسل به ترتیب می سازند . این اشتباه بزرگی می باشد درست است هر پیش شماره ای 9999 عدد شماره تشکیل می دهد اما مخابرات تمام 9999 شماره را ثبت نمی نماید و از هر پیش شماره ای تعدادی اصلا در مخابرات ثبت نگردیده .

بنابراین برای این روش حتما از سیستم بالک اپراتورها استفاده نمایید .

ارسال بر اسال استان و شهر در این روش شما استان و شهر خود را تعیین می نمایید تعیین درصد صحیح بودن این روش 70% پیش بینی شده است .